فروشگاه اینترنتی آلویز هارمونیک
فروشگاه اینترنتی آلویز هارمونیک همساز با رقص طبیعت

سنگ درمانی

مرتب سازی بر اساس
آویز لابرادوریت همراه با دیزاین استیل رنگ ثابت و سنگ آمتیست و اپال
آویز لابرادوریت همراه با دیزاین استیل رنگ ثابت و سنگ آمتیست و اپال
688,000 تومان
نگین لابرادوریت تراش بیضی کد La03
نگین لابرادوریت تراش بیضی کد La03
1,760,000 تومان
نگین لابرادوریت  تراش مربع کد La02
نگین لابرادوریت تراش مربع کد La02
980,000 تومان
نگین لابرادوریت تراش مستطیلی کد La01
نگین لابرادوریت تراش مستطیلی کد La01
1,120,000 تومان
دستبند  سنگ‌ حدید با بافت میکرومکرومه کد He04
دستبند سنگ‌ حدید با بافت میکرومکرومه کد He04
399,000 تومان
گردنبد طرح گل سنگ حدید کد He03
گردنبد طرح گل سنگ حدید کد He03
490,000 تومان
دستبند سنگ حدید مدل اسپرت کد He02
دستبند سنگ حدید مدل اسپرت کد He02
500,000 تومان
تامبل سنگ حدید کد He01
تامبل سنگ حدید کد He01
470,000 تومان
تامبل سنگ‌ چشم ببر کد Ti03
تامبل سنگ‌ چشم ببر کد Ti03
180,000 تومان
منشور سنگ چشم کد Ti02
منشور سنگ چشم کد Ti02
900,000 تومان
نیم ست قلبی سنگ‌ چشم ببر (گوشواره و آویز گردنبد به همراه زنجیر استیل رنگ ثابت) کد Ti01
نیم ست قلبی سنگ‌ چشم ببر (گوشواره و آویز گردنبد به همراه زنجیر استیل رنگ ثابت) کد Ti01
388,000 تومان
بطری سنگی با منشور لاجورد  کد La03
بطری سنگی با منشور لاجورد کد La03
1,250,000 تومان
آویز لاجورد با دیزاین  سنگ اپال و آمتیست (همراه با زنجیر استیل رنگ ثابت) کد La02
آویز لاجورد با دیزاین سنگ اپال و آمتیست (همراه با زنجیر استیل رنگ ثابت) کد La02
630,000 تومان
دستبند لاجورد افغان مدل اسپرت کد La01
دستبند لاجورد افغان مدل اسپرت کد La01
1,200,000 تومان
نگین تراش جواهر بیضی گارنت سرخ (یاقوت سیلان)  کد Rh03
نگین تراش جواهر بیضی گارنت سرخ (یاقوت سیلان) کد Rh03
1,460,000 تومان
آویز درخت زندگی گارنت سرخ (جنس آلیاژ برنج)  کد Rh02
آویز درخت زندگی گارنت سرخ (جنس آلیاژ برنج) کد Rh02
490,000 تومان
راف گارنت سرخ (بدون تراش) کدRh01
راف گارنت سرخ (بدون تراش) کدRh01
990,000 تومان
آویز ژئود آمتیست همراه با زنجیر نقره کد Am02
آویز ژئود آمتیست همراه با زنجیر نقره کد Am02
350,000 تومان
آمتیست برزیلی (کلکسیونی و محیط) کد Am01
آمتیست برزیلی (کلکسیونی و محیط) کد Am01
1,470,000 تومان
نگین تراش بیضی فیروزه نیشابور کد Tu02
نگین تراش بیضی فیروزه نیشابور کد Tu02
1,900,000 تومان
چوکر میکرومکرومه فیروزه نیشابور کد Tu01
چوکر میکرومکرومه فیروزه نیشابور کد Tu01
780,000 تومان