سنگ
سنگ
عود و جا عودی
عود و جا عودی
شمع و جا شمعی
شمع و جا شمعی
کاسه تبتی و ساز های طبیعت
کاسه تبتی و ساز های طبیعت
پکیج های درمانی چاکراها
پکیج های درمانی چاکراها
 فیروزه نیشابور
فیروزه نیشابور
1,440,000 تومان
  لابرادوریت
لابرادوریت
410,000 تومان
   روبی زئوسیت
روبی زئوسیت
480,000 تومان
 سنگ تورمالین سیاه
سنگ تورمالین سیاه
25,000 تومان
 سیترین
سیترین
15,000 تومان
 عود لوندر
عود لوندر
170,000 تومان
 تانگ درام هفت چاکرا
تانگ درام هفت چاکرا
15,000,000 تومان
 کاسه‌ تبتی  با فرکانس تخصصی چاکرا اول
کاسه‌ تبتی با فرکانس تخصصی چاکرا اول
2,800,000 تومان
 سکه هایی ای چینگ
سکه هایی ای چینگ
25,000 تومان
 آزوریت+مالاکیت
آزوریت+مالاکیت
2,800,000 تومان
رز کوارتز گوی مدیتیشن
رز کوارتز گوی مدیتیشن
15,000 تومان
کاسه تبتی
کاسه تبتی
2,500,000 تومان
رولر ماساژ صورت  رز کوارتز
رولر ماساژ صورت رز کوارتز
500,000 تومان
  رودراکشا
رودراکشا
440,000 تومان
 سنگ کریستال کوارتز(Quartz)
سنگ کریستال کوارتز(Quartz)
13,000 تومان
 کاسه تبتی(Tibetan bowl)
کاسه تبتی(Tibetan bowl)
800,000 تومان
 چشم ببر +سیترین+کوارتز دودی
چشم ببر +سیترین+کوارتز دودی
700,000 تومان
 پالو سانتو
پالو سانتو
200,000 تومان
 آزوریت+مالاکیت
آزوریت+مالاکیت
2,800,000 تومان
 سکه هایی ای چینگ
سکه هایی ای چینگ
25,000 تومان
Always Harmonic
Always Harmonic
Always Harmonic

ساتیا شفیعی صاحب برند

Always harmonic 

 

فعالیت حرفه‌ای برند خود را در سال ۱۴۰۰ شروع کرده و با تخصص و مهارت خود در زمینه معماری انرژیک و سنگ درمانی  و یوگا و مدیتیشن و فیزیک کوانتوم و..

Always Harmonic
Always Harmonic
Always Harmonic

در طی چند سال اخیر با پژوهش و مطالعات خود به صورت تخصصی و متعهدانه در زمینه رسالت خود که همساز شدن با رقص طبیعت و تعادل انرژیک در فرد و مکان با گروه خود در خدمت شما هستند برای ارائه بهترین خدمات به صورت علمی و تخصصی.