فروشگاه اینترنتی آلویز هارمونیک
فروشگاه اینترنتی آلویز هارمونیک همساز با رقص طبیعت
نگین لابرادوریت  تراش مربع کد La02
نگین لابرادوریت تراش مربع کد La02
980,000
فرمول شیمیایی 4O8 (Al,Si)(Ca,Na)
سختی ۵.۵ تا ۶.۵
وزن مخصوص ۲.۶۸تا۲.۷۲
وزن ۱۲.۴ گرم