آلویزهارمونی
آلویزهارمونی همساز با رقص طبیعت

روند رسیدگی به درخواست مرجوعی کالا چگونه است؟

خلاصه

پس از بررسی علت مرجوعی توسط کارشناسان خدمات پس از فروش هماهنگی لازم با شما جهت مرجوع وجه ، صورت میگیرد. لازم بذکر است که امکان تعویض کالا در این مرحله وجود ندارد و شما میتوانید پس از مرجوع وجه مجدد خرید خود را انجام دهید

۱۴۰۱ شنبه ۱۲ آذر
35بازدید
روند رسیدگی به درخواست مرجوعی کالا چگونه است؟

پس از بررسی علت مرجوعی توسط کارشناسان خدمات پس از فروش هماهنگی لازم با شما جهت مرجوع وجه ، صورت میگیرد. لازم بذکر است که امکان تعویض کالا در این مرحله وجود ندارد و شما میتوانید پس از مرجوع وجه مجدد خرید خود را انجام دهید

 

 

روند رسیدگی به درخواست مرجوعی کالا چگونه است؟