آلویزهارمونی
آلویزهارمونی همساز با رقص طبیعت

اگر کالای تحویل شده مغایر با سایت باشد میتوانم آن را برگردانم؟

خلاصه

وجود مغایرت، باید حداکثر 24 ساعت پس از دریافت کالا اطلاع رسانی گردد.

۱۴۰۱ شنبه ۱۲ آذر
29بازدید
اگر کالای تحویل شده مغایر با سایت باشد میتوانم آن را برگردانم؟

وجود مغایرت، باید حداکثر 24 ساعت پس از دریافت کالا اطلاع رسانی گردد.

اگر کالای تحویل شده مغایر با سایت باشد میتوانم آن را برگردانم؟